Waarom heet de Nederlandse Grondwet eigenlijk GRONDwet?

Heeft eigenlijk de grond recht? Op reis vind ik een bijzonder erbarmelijke staat van de grond, ook in een ontwikkeld land als Nederland. Ik vind dat het de staat van ontwikkelingslanden erg sterk benadert. Even kijken: Tijd voor verandering. Waarom heet de grondwet eigenlijk grondwet? Door intensieve landbouw en veeteelt is de bodem uitgeput. Vanuit …

Eta en Iota

Temidden van de Covid-19 pandemie, leidden twee opeenvolgende orkanen Eta en Iota tot dramatische toestand in het land waar projecten draaien van Global-Climate. Waterpeil in gebieden waar deze normaal wegen bevatten, is 3 meter hoog. Hele huizen staan tot nok van het dak onder water. Problemen voor de projecten zijn er vooralsnog beperkt. De Distributed …

7 februari – Marktonderzoek afgerond

‘Gris electricité’ alweer in België… (vanaf 5 februari), compenseren dan maar weer? Marktonderzoek afgerond In opdracht van de associatie Positive Climate Action Entrepreneurs, is in België en Nederland gewerkt aan de rapportage van marktonderzoek over het afgelopen jaar. Een jaar lang is er onderzoek gedaan naar de bereidheid van Nederlandse bedrijfsleven en consumenten om te …

Eerste organisatie klimaatneutraal

Klimaatneutraal Het partnership Positive Climate Action Entrepeneurs (PCAE) werkt aan internationale projecten die klimaatverandering tegengaan. De focus daarbij ligt op twee klimaatsectoren die worden beheerd bij de Verenigde Naties (VN – afvalverwerking en -verwijdering) en Gold Standard Foundation (GSF – hernieuwbare energie). Nederlandse klanten kunnen gebruik maken van hun marktplatforms om onvermijdelijke CO2 uitstoot te compenseren. Proof …