Eerste organisatie klimaatneutraal

Klimaatneutraal

Het partnership Positive Climate Action Entrepeneurs (PCAE) werkt aan internationale projecten die klimaatverandering tegengaan. De focus daarbij ligt op twee klimaatsectoren die worden beheerd bij de Verenigde Naties (VN – afvalverwerking en -verwijdering) en Gold Standard Foundation (GSF – hernieuwbare energie). Nederlandse klanten kunnen gebruik maken van hun marktplatforms om onvermijdelijke CO2 uitstoot te compenseren.

Proof of concept In juni 2019 is een Nederlandse webshop www.toopbv.nl in wit-/zwartgoed (audio-video en elektronica) CO2 neutraal geworden (voor 7 jaren). Vanuit die organisatie zullen toeleveranciers en (wederver-)kopers worden benaderd om hetzelfde te doen.

Over deze klimaatactie Zonder zorgen over klimaatverandering kan het bedrijf www.toopbv.nl vooruit en groeien naar 10.000 pakketten per jaar. Zonder noodzakelijk te hoeven investeren in eigen klimaatmaatregelen, zoals zonnepanelen of van het gas af. Hoe dit voor elkaar is gekomen? Van www.toopbv.nl heeft het PCAE de CO2 uitstoot per jaar door klimaatactiegerichte Nederlandse scholieren www.youthforclimate.nl laten schatten op 9 ton CO2. Twee-derde is gebouwgerelateerd (zoals elektriciteit en warmte) en de rest (één-derde) is operationeel (transport). De keuring van de schatting is door RDP Development BV gecoördineerd. Het bedrijf achter www.toopbv.nl heeft uiteindelijk gekozen voor het compenseren van 62 ton CO2 in een project in de sector afvalverwerking en -verwijdering van de Verenigde Naties. Hierdoor s de compensatie voor bijna 7 jaren mogelijk gemaakt.

Verantwoording De Verenigde Naties (VN) en Gold Standard Foundation (GSF) beheren informatie van projecten in de hele wereld die klimaatverandering tegengaan. Beide hebben een marktplatform die toegankelijk is voor iedereen. Zowel de VN als de GSF beheren de verantwoording over de bestedingen. Door de websites van de VN of de GSF te bezoeken en een bestelling te doen (voorbeelden waaraan PCAE werkt, internationale projecten in sectoren hernieuwbare energie en afvalverwerking en -verwijdering), krijgt men een certificaat toegestuurd. Dat certificaat is de verantwoording voor bijvoorbeeld op deze of eigen website. De investering komt via de projecteigenaar ten goede van het project. Hierdoor kan de projecteigenaar meer ontwikkelen dat ten goede komt van het verder tegengaan van klimaatverandering.

Zelf in Nederland ook klimaatactie ondernemen? Om te beginnen, stuur uw website adres naar

vraag@co2wegermee.info

Join the Conversation

2 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *