Heeft eigenlijk de grond recht? Op reis vind ik een bijzonder erbarmelijke staat van de grond, ook in een ontwikkeld land als Nederland. Ik vind dat het de staat van ontwikkelingslanden erg sterk benadert. Even kijken:

Tijd voor verandering. Waarom heet de grondwet eigenlijk grondwet? Door intensieve landbouw en veeteelt is de bodem uitgeput. Vanuit welk perspectief is eigenlijk bedacht om de bodem geen rechten te geven?

Er wordt al decennia lang misbruik gepleegd, niet door de boeren, maar door de samenleving.

Banken, zuivelcoöperaties en pesticide fabrikanten zeggen al jaren biologische landbouw te willen, maar ondertussen wordt er achter de schermen breed gelobbyd tegen een milieuvriendelijke landbouw

Wetenschap:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *