Waarom heet de Nederlandse Grondwet eigenlijk GRONDwet?

Heeft eigenlijk de grond recht? Op reis vind ik een bijzonder erbarmelijke staat van de grond, ook in een ontwikkeld land als Nederland. Ik vind dat het de staat van ontwikkelingslanden erg sterk benadert. Even kijken: Tijd voor verandering. Waarom heet de grondwet eigenlijk grondwet? Door intensieve landbouw en veeteelt is de bodem uitgeput. Vanuit …